Πίνακες με τα πρόσθετα μαθήματα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για τους φοιτητές που εντάσσονται στο ΔΕΤ από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των π. Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας και Μεσολογγίου, Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για λήψη Πανεπιστημιακού πτυχίου, για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Αντιστοίχιση-_ΠΠΣ_ΔΕΤ-ΔΕ_Πάτρας_ΤΕΙ_Δ.-Ελλάδας_Πρόσθετα_final

ΑΡΧΕΙΟ

Αντιστοίχιση_ΠΠΣ_ΔΕΤ_ΔΕ-Μεσολογγίου-ΤΕΙ_Δυτ.Ελλάδας_final

ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσθετα_Μαθήματα-_Πτυχίο-ΔΕΤ-Τουριστικών-Επιχειρήσεων_ΤΕΙ_final

ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσθετα_Μαθήματα_Πτυχίο_ΔΕΤ-Λογιστική_ΤΕΙ_Δυτ.Ελλάδας_final

ΑΡΧΕΙΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο