Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.

Μέλος ΔΕΠ Ημέρα & Ώρες
Ήρα Αντωνοπούλου Δευτέρα 15.00 – 16.00 και Τρίτη 12:00 – 14:00 [Εναλλακτικά αν δεν βρίσκομαι στο φυσικό γραφείο θα με βρίσκετε μέσω Zoom: https://upatras-gr.zoom.us/j/8105441934?pwd=bzF3SXhYNUs1YWZQeWZiYjdNUVhqUT09
Ιωάννης Μητρόπουλος Τετάρτη 10.00 π.μ. – 12.00
Αριστογιάννης Γαρμπής Τρίτη 12.00 – 13.00 & Τετάρτη 10:00 π.μ. – 12:00 – [Εναλλακτικοί τρόποι: agarbis[at]upatras[dot]gr και μέσω τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ:

https://upatras-gr.zoom.us/j/4831069470?pwd=V2QzbXdrdkRoK3l1YTF0WmtpcE1GUT09

Βασίλειος Βασιλειάδης Τετάρτη 09:00-12:00 & Πέμπτη 09:00-12:00
Διονύσιος Καφούσιας Τρίτη 11.15 – 11.45 & 14:00-15:00 & Πέμπτη 11.15 – 11.45 & 14:00-15:00
Παναγιώτης Γατομάτης Τρίτη 11.00-12.00 & Τετάρτη 11.00-13.00
Νίκη Γεωργιάδου Τρίτη 10:00 – 11:00 & Τετάρτη 11.00-12.00
Ιωάννα Γιαννούκου Δευτέρα 11:00 – 12:00 και Τετάρτη 12:00 – 14:00
Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος Τρίτη 10.30 – 12.00 και Πέμπτη 10.30 – 12.00
Γιώργος Θανάσας Τετάρτη 11.00-13.00 και Πέμπτη 12.00-14.00
Αριστείδης Μπακάλης Τετάρτη 10:30 – 12:00 και Πέμπτη 12.00 – 13.30
Δημήτριος Παπαδόπουλος Τετάρτη 17:00 – 19:00 & Πέμπτη 12:00 – 14:00
Χρήστος Πιερρακέας Δευτέρα 10:30 – 14:00 & Τετάρτη 11:00 – 13:00
Μαρία Ρήγκου Δευτέρα 12:00 – 14:00 &
Τρίτη 12:00 – 13:00
Αντωνία Στεφανή Τετάρτη 10:00-11:00 & Παρασκευή 10:00-12:00 [“Δινεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας και εκτός των ωρών αυτών μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από συνεννόηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.“]
Νικόλαος Αδαμόπουλος Τετάρτη 11.00 π.μ – 13.00
Μαρία Αλεξοπούλου Τετάρτη 10.30 π.μ – 12.00
Γεώργιος Ηγουμενάκης Δευτέρα 3-5 & Τρίτη 12-1
Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος Τρίτη 10:00 – 12:00 & Πέμπτη 10:00 – 11:00

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο