Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι απόφοιτοι του τμήματος, μέσω της παροχής των απαραίτητων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, μπορούν να διεκδικήσουν δυναμικά θέσεις στελεχών και συμβούλων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε θέσεις:
Διοικητικής Επιστήμης:
• Διοίκηση Παραγωγής
• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
• Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
• Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες
• Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
• Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Τεχνολογίας Πληροφορικής στη Διοικητική Επιστήμη:
• Κινητό και διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ
• Νεφοϋπολογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
• Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
• Επιχειρηματική Ευφυΐα και μεγάλα δεδομένα
• Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
• Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
• Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
• Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο