• Διοργάνωση Special Issue

MDPI- Special Issue “Software Quality Metrics and Measurement
Special Issue Editors
Dr. Antonia Stefani, Guest Editor
Department of Management Science and Technology, University of Patras, 1 M. Alexandrou st., 26335 Patras, Greece
Interests: software quality; quality standards; quality frameworks; e-commerce; digital marketing

Dr. Bill Vassiliadis, Guest Editor

Department of Management Science and Technology, University of Patras, 1 M. Alexandrou st., 26335 Patras, Greece
Interests: software engineering; system evalution
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.mdpi.com/journal/standards/special_issues/SQMM


Μετάβαση στο περιεχόμενο