Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Μέλη ΕΤΕΠ

Γρηγόρης Κούστας
ΕΤΕΠ

Τηλ.: +302631058334
Φαξ:  +302631058306
grkoustas [at] upatras.gr

Παναγιώτης Τζούρος
ΕΤΕΠptzouros [at] upatras.gr

Γεώργιος Μακρυγένης
ΕΤΕΠ

Τηλ.: +030 2610962872

gmakrigenis [at] upatras.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο