Το αναμορφωμένο Π.Σ. του τμήματος χωρίζεται στα μαθήματα του πρώτου (Α’) κύκλου σπουδών όπου περιλαμβάνονται τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων (κοινά για όλους τους φοιτητές) και στα μαθήματα του δεύτερου (Β') κύκλου σπουδών που ξεκινά από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών και αφορά σε δύο ειδικεύσεις (κατευθύνσεις): 

α) ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & 
β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA

ΠΠΣ_ΔΕΤ_2022-2023_220909

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο