Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διοίκηση

Όργανα του Τμήματος :
 * Ο/Η Πρόεδρος,
 * Η Συνέλευση του Τμήματος και εφόσον έχουν συσταθεί ή συσταθούν οι:
 * Τομείς,
       - Ο Διευθυντής του Τομέα και
       - Η Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Πιερρακέας Χρήστος , Αναπληρωτής Καθηγητής
Email: pierrakeas [at] upatras.gr
Τηλ.: 2610 962871

Συνέλευση Τμήματος
Το Ανώτατο Διοικητικό Όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.
Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτείται για το Ακαδ. έτος 2022-2023 (Αρ. Πρωτ. 98869/19-12-2022), ως ακολούθως :

Μέλη Δ.Ε.Π.

1. Πιερρακέας Χρήστος, Aναπληρωτής Καθηγητής [Προέδρος] 
2. Αντωνοπούλου Σωτηρία – Ήρα, Καθηγήτρια
3. Γαρμπής Αριστογιάννης, Καθηγητής 
4. Μητρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής
5. Βασιλειάδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής
6. Καφούσιας Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
7. Γατομάτης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
8. Γεωργιάδου Νίκη, Επίκουρος Καθηγήτρια
9. Γιαννούκου Ιωάννα, Επίκουρος Καθηγήτρια
10. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
11. Ρήγκου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια
12. Στεφανή Αντωνία, Επίκουρος Καθηγήτρια
13. Γιωτόπουλος Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής
14. Θανάσας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
15. Mπακάλης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής
16. Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
17. Αδαμόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας Εφαρμογών
18. Αλεξοπούλου Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών
19. Ηγουμενάκης Γεώργιος, Λέκτορας Εφαρμογών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.

Τζούρος Παναγιώτης με ετήσια θητεία από 1-12-2021 έως 30-11-2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δεν έχουν υποδειχθεί

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Χρέη Γραμματέα ασκεί η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:
κα Όλγα Ζαχαροπούλου, με αναπληρώτρια την κα Βασιλική Καφούσια, υπάλληλο Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο