Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Νέος Κύκλος Σπουδών ΠΜΣ “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φoρολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών” (2023-24)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή 40 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΕΚ 2992 Β’/08-05-23) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η

Μετάβαση στο περιεχόμενο