Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διοικητική Υποστήριξη

Αν. Γραμματέας του Τμήματος

Όλγα Ζαχαροπούλου:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610962870
Fax: 2610962870
email: deptsecr (at) upatras.gr

Στελέχη Γραμματείας – Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αγγελοπούλου Λεμονιά ……. τηλ. 2610962867
Καφούσια Βασιλική …………. τηλ. 2610962869
Λόξα Αικατερίνη ……………… τηλ. 2610962866

Μετάβαση στο περιεχόμενο