Μαρία Ρήγκου

Μαρία Ρήγκου

Επίκουρη Καθηγήτρια

+30 2610 962873
rigou [at] upatras.gr

Ώρες Γραφείου:
Τετ 18:00-19:00
Πεμ 16:00-17:00

Η Μαρία Ρήγκου εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το 2019 με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web». Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1997, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών (2000, thesis: «Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων») και το 2005 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (διατριβή: «Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Εξατομίκευσης βασισμένοι σε Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Χρήσης Web»). Το 2011 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master in Arts) «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως Σχεδίαση Λογισμικού, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Διαχείριση Έργων IT και Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα. Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για περισσότερα από 10 χρόνια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) στη Θεματική Ενότητα «Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού». Έχει πολυετή εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ως μηχανικός υπολογιστών και τεχνικός συντονιστής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή των σύγχρονων εφαρμογών web με έμφαση σε τεχνικές web mining και σχεδιασμό αλληλεπίδρασης, όπου έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, βιβλία και περιοδικά.

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα:

DTAM – Digital Transformation in Advanced Manufacturing (περισσότερες πληροφορίες)

SEnDIng – Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and Internet of Things professionals (http://sending-project.eu/index.php/en/)