ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 80ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ & 93 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτωντου Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με τηνενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριωνδιαλέξεων» (Κωδ. Προγρ. 81588) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος).  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωναμε απόφαση της αρ. 763ης / 21.04.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνώντου Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη τωνεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκόέτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα τωνκύριων διαλέξεων», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕυρωπαϊκόΚοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρώνκατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικήςδιδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με Επιστημονικά Υπεύθυνοτον καθηγητή Διονύσιο Μαντζαβίνο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεσηέργου ως κάτωθι:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [2]  Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων: 05.05.2021 και ώρα 15:00  Υποβολή υποψηφιότητας εδώ [3].  Με εκτίμηση Στυλιανή Χρ. ΚούληΓραφείο Εθνικών Έργων, Τμήμα Διαχείρισης Έργων Μ.Ο.Δ.Υ. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Κτήριο Α’, ΤΚ 26504 [t] +30 2610 997885   [e] stykouli@upatras.gr  [w]  http://research.upatras.gr [4]  Links: [1] https://uproskliseis.upatras.gr/job/kod-progr-81588-e-y-dionysios-mantzavinos/ [2] https://uproskliseis.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/04/81588_prosklisi_epikouriko_final_9%CE%9B03469%CE%927%CE%98-5%CE%92%CE%A4.pdf [3] https://upsubmissions.upatras.gr/ [4] http://research.upatras.gr/

Προσοχή! Αλλαγή των αριθμών τηλεφώνων της Γραμματείας του Τμήματος

Νέοι αριθμοί τηλεφώνων:Αν. Προϊσταμένη  ΓραμματείαςΖαχαροπούλου Όλγα 2610962870 Διοικητικοί Υπάλληλοι Γραμματείας ΤμήματοςΒότση Σοφία 2610962868Αγγελοπούλου Λεμονιά 2610962867Καφούσια Βασιλική 2610962869Λόξα Αικατερίνη 2610962866

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 12 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81288 – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος) (22/02/2021).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 12 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81288 – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος) (22/02/2021). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με

Αξιολογικοί Πίνακες για τις θέσεις 407/80

Οι αξιολογικοί Πίνακες για τις θέσεις 407/80 του Τμήματος ΔΕΤ βρίσκονται στην Γραμματεία και οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από την κα Ζαχαροπούλου, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  olzaharop@upatras.gr ENΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2/21

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” .Δείτε την Πρόσκληση [… ΕΔΩ …] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ”.Δείτε την Πρόσκληση [… ΕΔΩ …]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Πρόσληψη Διδασκόντων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80 Πιέστε [ … ΕΔΩ … ]

Πρόσκληση για συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος

Πρόσκληση για συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης Αναπλ. Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Λογιστική”. Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε [ … ΕΔΩ …] και [ …ΕΔΩ …]