Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2019 (Ν. 4610/19 αρθ. 36) και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το τμήμα έχει έδρα την Πάτρα και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Πρωταρχικός ακαδημαϊκός στόχος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με αυτό το συνδυασμό γνώσεων και ικανοτήτων οι απόφοιτοι μπορούν να λαμβάνουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.

Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
Α) Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Β) Πληροφοριακά Συστήματα

Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή του τμήματος μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 'Τμήμα' ενώ πληροφορίες για το Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στην ενότητα 'Σπουδές'.

Oι νεοεισειρχόμενοι φοιτητές του τμήματος μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα από τον Οδηγό Σπουδών (αρχείο pdf)

Πληροφορίες για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μπορείτε να βρείτε στις ανακοινώσεις του Τμήματος.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού εξαμήνου είναι διαθέσιμο εδώ: Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (αρχείο pdf)

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, ,26334, Πάτρα